Ako sa môžete zapojiť do programu „ŠKOLSKÝ PROGRAM“?

Ovocinári pohotovo reagujú na situáciu na školách. Ovocie dostávajú deti cez školy.

Dunajská Lužná, 19. marca 2021 – Dodávanie výrobkov v rámci školského programu sa opätovne rozbehlo. Ovocinári na západnom Slovensku už s pomocou škôl rodičom dodali 5,2 tony ovocia prostredníctvom balíčkov. Týmto bezpečným spôsobom sú pripravení pokračovať až do konca školského roka.

Stovky školských a predškolských zariadení sú zapojené v Školskom programe EÚ, cez ktorý majú prístup k mliečnym výrobkom, ovociu alebo zelenine. Množstvo výrobkov pochádza od slovenských producentov. V bežnom režime sa tieto produkty dostávajú k deťom najčastejšie v rámci stravovania v školských jedálňach.

„Vďaka promptnej reakcii rezortu pôdohospodárstva, Poľnohospodárskej platobnej agentúry, zástupcov škôl a dodávateľov sú výrobky distribuované cez školy priamo k deťom,“ približuje situáciu Michal Kocián zo spoločnosti Boni Fructi.p>

Jednou zo zapojených škôl, kde distribúcia ovocia v rámci Školského programu EÚ prebehla tento týždeň, je Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Zástupkyňa školy, Zuzana Tehlárová, hovorí, že prostredníctvom mimoriadneho závozu sa ovocie dostalo ku 230 žiakom školy od prvej po deviatu triedu ZŠ. Zuzana Tehlárová si všíma, že záujem je predovšetkým medzi rodičmi žiakov nižších ročníkov. „Veľmi nás teší, že predovšetkým mladšie deti, ktorým sa formujú stravovacie návyky, sa takýmto spôsobom dostávajú k ovociu. Pre mnohé rodiny je to výrazná pomoc.“

Spoločnosť Boni Fructi, ktorá zabezpečovala dodávku ovocia pre školu na Bachovej ulici plánuje v najbližšom období mimoriadne závozy v Modre, Bratislave, Lubine, Čachticiach, Brezovej pod Bradlom, Sekuliach, Hliníku nad Hronom a ďalších.

Michal Kocián však pripomína, že z vyše 500 škôl, kam dodávajú ovocie na výzvu ovocinárov, reagoval len zlomok. „Spolupráca sa rozbieha pomaly, ale reakcie zapojených škôl aj rodičov sú výborné. Rád by som povzbudil ďalšie školy, aby sa nebáli zorganizovať distribúciu. Ovocinári sú pripravení dodať ovocie aj do 2 dní na základe vzájomnej dohody so školami. Príklady ukazujú, že distribúcia sa dá zorganizovať pri zachovaní všetkých hygienických nariadení.“

Školský program EÚ od roku 2017 spája program pre ovocie a zeleninu a program pre mlieko. Jeho cieľom je zvyšovanie podielu dôležitých výrobkov v strave detí v období, kedy sa formujú ich stravovacie návyky. Celkový rozpočet EÚ je 250 miliónov EUR na školský rok, z toho 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko. Okrem rozpočtu EÚ sa na financovaní podieľajú aj školy alebo rodičia. V školskom programe EÚ je u nás registrovaných viac ako 40 dodávateľov, ktorí dodávajú do škôl ovocie a zeleninu.

Viac informácií o Školskom programe EÚ poskytuje stránka https://skolskeovocie.sk/

Stačí nám zavolať na telefónne číslo 02/40208137 alebo poslať e-mail na skolskeovocie@dobrejablka.sk . Do programu sa môžu zapojiť všetky základné, materské školy, ktoré navštevujú žiaci od 3 do 15 rokov.

  1. Škola musí byť zapísaná na (musí mať 9-miestny kód školy) http://web.uips.sk/rs/register.html
  2. každá škola uzatvorí s Boni Fructi  (schválený dodávateľ školského programu) zmluvu  o spolupráci v 2 origináloch. Zmluva medzi školou a dodávateľom obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj údaje podľa kapitoly 11 národnej stratégie.  Škola môže mať iba jedného dodávateľa v rámci školského programu
  3. Čestné vyhlásenie školy  – je súčasťou zmluvy o spolupráci – presný počet detí sa odsúhlasí najneskôr do 29.9. daného roka, po tomto termíne je možné tento počet zvýšiť iba písomne a to so súhlasom PPA – 2x originál.
  4. Poverenie – v prípade že sa škola rozhodne riešiť realizáciu dodávok OZ cez školskú jedáleň, na jeden školský rok splnomocní školskú jedáleň na plnenie všetkých úloh – 2xoriginál.

Všetky vyplnené potvrdené doklady v požadovaných origináloch škola odovzdá najneskôr do 29.9.daného roka nášmu obchodníkovi alebo ich pošle na adresu:

Boni Fructi, spol.s r.o.

Lipnická 3035/162

900 42  Dunajská Lužná

 

Po tomto termíne už nie je možné sa do programu „školský program„ prihlásiť!

Školský program od Jakuba

BONI FRUCTI, spol.s r.o.

Školský program
tel: +421 2 40208137
skolskeovocie@bonifructi.sk

www.dobrejablka.sk

facebook.com/SkolskyProgramOdJakuba