Samozber jahôd v Dunajskej Lužnej 2020

Event date: 02.06.2020

Momentálne otvorené.

Vo štvrtok 25.06. bude samozber jahôd a levandule otvorený od 7:00 do 18:00.

V štvrtok 25.06. sa samozber jahôd končí.

  

Na samozber levandule je potrebné priniesť si vlastné nožnice, napr. na papier.

Vstup zatiaľ len s ochranou úst a nosa (rúško, šatka a pod.) Dodržujte rozostupy 2 m. Pri vstupe na samozber pri vážení prázdnych obalov je umiestnená dezinfekcia na ruky. O zmenách v hygienických opatreniach budeme priebežne informovať a aktualizovať ich.

!POZOR!: AKTUALIZÁCIA OTVÁRACÍCH HODÍN KAŽDÝ VEČER.

PROSÍM VEČER ALEBO RÁNO PRED PLÁNOVANOU NÁVŠTEVOU SAMOZBERU SI OVERTE NA TEJTO STRÁNKE, ČI BUDE OTVORENÉ!!!

 

Info: 0911 755 098

 

OTVÁRACIE HODINY:

PONDELOK:   22.06.2020                 7:00 – 18:00
UTOROK:   23.06.2020                  7:00 – 18:00
STREDA:   24.06.2020                 7:00 – 18:00
ŠTVRTOK:   25.06.2020                 7:00 – 18:00
 
            

 

CENNÍK SAMOZBER JAHÔD 2020

 

Tovar                                              EUR

Jahody 1 kg                  2,90
Hrach 1 kg                  2,50
Drevený košík                  0,50
Kartónová krabica                  0,30
Menšia taška na levanduľu                   4,00
Väčšia taška na levanduľu                   7,00
Jahody obraté JOLY                   6,90
Šťava jablko+jahoda 5 l                   6,90
Šťava jablko+mrkva 5 l                   7,50
Šťava jablko+hruška 5 l                   7,50
Šťava jablko+višňa 5 l                   7,90
Šťava jablko 5 l                   5,90

 

Tu je cesta na samozber jahôd. Krátka a veselá 🙂

Zábery sú rozostrené, aby sa nedali rozoznať tváre a ŠPZ

Samozner jahôd a hrášku. Ako na to?

Zábery sú rozostrené, aby sa nedali rozoznať tváre a ŠPZ

Poloha samozberu jahôd a hrášku

Web kamera

Vážení samozberači, dovoľujeme si Vás upozorniť, že pred pokladňou bola umiestnená web kamera. Web kamera sníma priestor pokladni, ktorý je následne zverejňovaný na našej web stránke v pravidelnom 10 minútovom intervale. Vzniknuté fotografie sú opticky rozostrené v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o  ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Účelom umiestnenia web kamery je samoregulácia počtu osôb v priestoroch pokladne. Takto zverejnené fotografie sú v pravidelnom 10 minútovom intervale z web stránky odstránené, pričom prevádzkovateľ ich nejako nespracúva ani nezálohuje.

V zmysle nariadenia GDPR je prevádzkovateľom takto získaných osobných údajov obchodná spoločnosť Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom Lipnická ul.3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, ktorá spracúva predmetné osobné údaje z dôvodu oprávneného záujmu poskytnúť informácie o počte kupujúcich pre svojich zákazníkov. V súlade s nariadením GDPR má každý, koho osobné údaje sú web kamerou spracované právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že máte pocit, že došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov kontaktuje nás prostredníctvom emailu dokupil@dobrejablka.sk alebo našu zodpovednú osobu na mertus007@gmail.com.

Túto informáciu je potrebné zverejniť na stránke na pôvodnom mieste a tiež umiestniť pri pokladňu.

Webcam View

Protimrazové opatrenia. Poďakovanie.

Ďakujeme našim pestovateľom za to, ako zvládli nie len pandémiu ale aj extrémne počasie. Až neuveriteľných 34 nocí ochraňovali sady proti jarným mrazom.

 

Okolo 30 ovocinárov každú noc monitorovalo teplomery rozmiestnené v sadoch. Ak teplota nebezpečne klesala, 150 ľudí zapaľovalo sviečky . Spálili tak 40 000 sviečok. Pri tom odpracovali približne 45 000 hodín. Nad ránom, keď teplota najviac klesala 7 vrtuľníkov miešalo vzduch v sadoch. Piloti spolu s navigátormi strávili nad sadmi okolo 210 hodín. Napriek prebdeným nociam a tejto nevídanej „záchrannej akcii“ sa časť úrody nepodarilo zachrániť.

 

Ďakujeme pestovateľom za ich obetavú prácu. Sme radi, že ich máme.

 

Video: M. Dokupil

Úvodné foto: Julo Kotus