Program školské ovocie

Školský program s finančnou podporou Európskej Únie

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny, alebo výrobkov z nich do škôl. Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená 80 % z EÚ a 20 % zaplatí žiak počas trvania programu. Veková kategória zapojených detí je od 3 do 15 rokov.

Dobré Jablká pre naše deti

Program Školské ovocie vnímame aj ako príležitosť odovzdať našim deťom niečo pozitívne, zdravé a chutné z našej práce, i nášho srdca. Od nášho vstupu do programu Školské ovocie v roku 2009 poskytujeme naše produkty každoročne 100-vkám školských zariadení, čím zabezpečujeme prvotriedne slovenské ovocie a ovocné šťavy pre viac ako 70-tisíc detí.

Prinášame Vám kvalitné ovocie priamo od Slovenských pestovateľov, pričom garantujeme jeho absolútnu čerstvosť, chuť a kvalitu. Všetci naši partneri sú certifikovanými pestovateľmi spĺňajúcimi najvyššie kritéria medzinárodných noriem – naše deti tak dostávajú na stôl rovnako kvalitné plody ako deti v najvyspelejších krajinách západnej Európy. Naše podnikanie dáva prácu ľuďom z regiónu a využíva výborné prírodné danosti našej krajiny tak, aby z nej mali osoh v prvom rade jej vlastní obyvatelia.

Ciele programu školské ovocie:

Našim ďalším cieľom je snažiť sa implementovať dobrú myšlienku o zdravej výžive do škôl tak, aby škola daný program časom vnímala ako súčasť vzdelávacieho procesu, ktorým deti získavajú stále lepšie návyky pri konzumácii ovocia a zeleniny.

  • podporiť domácich pestovateľov ovocia a zeleniny priamym zapojením do programu.
  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku,
  • zmeniť stravovacie návyky detí už v ranom školskom veku,
  • znížiť výskyt obezity u detí,
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Kvalita z nasej vlasti

Prinášame Vám kvalitné ovocie priamo od Slovenských pestovateľov, pričom garantujeme jeho absolútnu čerstvosť, chuť a kvalitu. Všetci naši partneri sú certifikovanými pestovateľmi spĺňajúcimi najvyššie kritéria medzinárodných noriem – naše deti tak dostávajú na stôl rovnako kvalitné plody ako deti v najvyspelejších krajinách západnej Európy. Naše podnikanie dáva prácu našim ľuďom a využíva výborné prírodné danosti našej krajiny tak, aby z nej mali osoh v prvom rade jej vlastní obyvatelia.

Výhody ktoré spoluprácou s nami spoznáte:

 

1.) Osobný prístup so školou, priamy telefonický alebo mailový kontakt.

2.) Garancia dovozu kvalitného, čerstvého ovocia vypestovaného na Slovensku a ovocných štiav resp. pyré.

3.) Žiadne skryté náklady navyše, naša ochota a ústretovosť pomôcť pri evidencii a vyplnení hlásení o spotrebe a pod.

4.) Našou snahou je vždy konať čestne, zachovať si vašu priazeň a ďalej obchodnú spoluprácu rozvíjať tak,  aby vaša spokojnosť a dôvera stále rástla.

5.) Vaše deti majú 4-krát do mesiaca zabezpečený príjem čerstvého ovocia a štiav.

6.) Priama podpora pestovateľov ovocia na Slovensku s možnosťou priameho kontaktu zapojených detí s pestovaním, alebo pozberovou úpravou ovocia formou exkurzií v sadoch a skladoch

V prípade, že je škola zapojená v programe školského ovocia prostredníctvom našej spoločnosti, okrem kvalitného slovenského ovocia môže získať mnoho ďalších benefitov: exkurzie priamo v našich sadoch, besedy v škole, samozber za zvýhodnené ceny, bezplatná dodávka ovocia na školské akcie, edukačné pomôcky pre školy, ovocný stromček pre školu a mnoho ďalších benefitov.

BONI FRUCTI, spol.s r.o.

Školské ovocie
tel: +421 2 40208137
skolskeovocie@bonifructi.sk

www.dobrejablka.sk

facebook.com/školské ovocie od jakuba