Manažment a účtovníctvo

CEO a spolumajiteľ Boni Fructi, viceprezident OV družstva Bonum

Jozef Vozár

Komunikuje nemecky, anglicky a slovensky.

tel:            +421 (0) 2 4020 8104

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:

e- mail:      vozar@dobrejablka.sk

Manažér kvality Boni Fructi, prokurista OV družstva Bonum

Peter Turlík

Komunikuje nemecky, anglicky a slovensky.

tel:            +421 (0) 2 4020 8107

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:         +421 (0) 903 268 008

e- mail:       turlik@dobrejablka.sk

Personálna manažérka Boni Fructi

Mária Mertušová

Komunikuje nemecky, maďarsky a slovensky.

tel:            +421 (0) 2 4020 8109

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:

e- mail:       mertusova@dobrejablka.sk

Ekonomický manažér Boni Fructi a OV družstva Bonum

 

František Bednárik

tel:            +421 (0) 2 4020 8103

fax:            +421 (0) 2 4020 8120

mobil:         +421 (0) 903 208 733

e- mail:       bednarik@dobrejablka.sk

Účtovník

 

Ján Duck

tel:            +421 (0) 2 4020 8116

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

e- mail:       duck@dobrejablka.sk

Fakturácia, controling

 

Ľubomír Špindor

 

tel:            +421 (0) 2 4020 8106

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:

e- mail:      spindor@dobrejablka.sk

Fakturácia

Zuzana Némethová

tel:            +421 (0) 2 4020 8106

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:        +421 (0) 2 4020 8120

e- mail:       fakturacia@dobrejablka.sk

Manažér obalov

Dominik Trnovec

Komunikuje nemecky, španielsky, anglicky a slovensky.

tel:            +421 (0) 2 4020 8107

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:        +421 911 650 039

e- mail:      dtrnovec@dobrejablka.sk

Technický manažér

Gorazd Trnovec

Komunikuje nemecky, anglicky a slovensky.

tel:

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:        +421 911 784 287

e- mail:      trnovec@dobrejablka.sk

Podpora predaja

Martin Dokupil

 

komunikuje anglicky, nemecky a slovensky.

tel:            +421 (0) 2 4020 8113

fax:           +421 (0) 2 4020 8120

mobil:        +421 (0) 911 111 451

e- mail:      dokupil@dobrejablka.sk