SÚŤAŽ O DOBRÉ JAHODY

Event duration: 21.05.2018 - 17.06.2019

Zaregistrujte Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.  Odpovedzte na otázku: Koľko dní uplynie od kvitnutia jahôd po prvý zber a ste v hre.

Posledný deň každého mesiaca, počas ktorého budú slovenské jahody v predaji, vyžrebujeme 1 výhercu. Oznam o výhre Vám  pošleme mailom alebo SMS (resp. Vám zavoláme) a dohodneme spôsob odovzdania výhry.

Výhra:  Jahody o váhe 10% z Vašej telesnej hmotnosti (aj s topánkami a obječením)

 

POZOR!!!!!  PODMIENKOV SÚŤAŽE JE  PREVZATIE VYHRY LEN V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Zo súťaže sú vylúčení majitelia a zamestnanci Boni Fructi, ako aj pestovateľských firiem, ktoré sú členmi Ovocinárskeho družstva Bonum.

Všeobecné podmienky súťaže a podmienky spracúvania osobných údajov nájdete tu:

 

Veľa šťastia!

 

Vaši slovenskí pestovatelia ovocia

Odpovedzte na nasledujúcu otázku:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a v prípade výhry aj fotografia, spoločnosťou BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981, v súvislosti so súťažou o DOBRÉ JAHODY a za účelom ich spracovania pre určenie výhercu, odovzdanie výhry a prezentovanie výhercu na internetovej stránke a sociálnych sieťach tejto spoločnosti.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s vyhlásením o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Pre účely súťaže je spracovanie osobných údajov nevyhnutné. V prípade odvolania alebo neposkytnutia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov alebo žiadosťou o ich vymazanie pred vyhodnotením súťaže, stráca takýto účastník oprávnenie zúčastniť sa súťaže.

POZOR!!!!! PODMIENKOV SÚŤAŽE JE OSOBNÝ ODBER V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

[recaptcha class:recaptcha]