Evelina® – Súťaž o lístky na koncert Zuzany Smatanovej ECHO TOUR a iné ceny

Event duration: 04.10.2018 - 18.11.2018

V čase od 4.10. do 18.11.2018 zaregistrujte Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

 

Odpovedzte na otázku:

Koľkokrát bola Zuzana Smatanová Zlatá slávica?“ a „Koľkokrát bola Evelina® Slovenkým jablkom roka?

a ste v hre.

 

Približne 14 dní pred každým koncertom vyžrebujeme 3 výhercov. Oznam o výhre Vám  pošleme mailom alebo SMS a dohodneme spôsob odovzdania výhry.

 

 

  1. cena: 2 x vstupenka na koncert Zuzany Smatanovej vo „Vašom meste“
  2. cena: vlastnoručne podpísané CD Zuzany Smatanovej
  3. cena: kartón jabĺk Evelina®

 

Zo súťaže sú vylúčení majitelia a zamestnanci Boni Fructi, ako aj pestovateľských firiem, ktoré sú členmi Ovocinárskeho družstva Bonum.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Eveline, kliknite na logo:

Dátum koncertov a zlosovaní:

Dátum koncertu Miesto Dátum zlosovania
13.11. 2018 utorok MARTIN, ECHO TOUR, Kino Strojár, 19:00  v pondeľok 29.10.2018
14.11. 2018 streda ŽILINA, ECHO TOUR, Dom Odborov, 19:00  v pondeľok 29.10.2018
15.11. 2018 štvrtok LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ECHO TOUR, Dom kultúry, 19:00  v pondeľok 29.10.2018
16.11. 2018 piatok BANSKÁ BYSTRICA, ECHO TOUR, Aula SZU, 18:00  v pondeľok 29.10.2018
20.11. 2018 utorok POPRAD, ECHO TOUR, Dom kultúry, 19:00  v pondeľok 5.11.2018
21.11. 2018 streda PREŠOV, ECHO TOUR, Kino Scala, 19:00  v pondeľok 5.11.2018
22.11. 2018 štvrtok BARDEJOVSKÉ KÚPELE, ECHO TOUR, Kino Žriedlo, 18:00  v pondeľok 5.11.2018
25. 11. 2018 nedeľa HUMENNÉ, ECHO TOUR, MsKS, 19:00 v pondeľok 12.11.2018
26. 11. 2018 pondelok KOŠICE, ECHO TOUR, Historická radnica, 19:00  v pondeľok 12.11.2018
27. 11. 2018 utorok LUČENEC, ECHO TOUR, Kino Apollo, 19:00 v pondeľok 12.11.2018
28. 11. 2018 streda NITRA, ECHO TOUR, Klub Nájomná jednotka 210, 20:00 v pondeľok 12.11.2018
02. 12. 2018 nedeľa BRATISLAVA, ECHO TOUR, Ateliér Babylon, 20:00 6.10.2018, priamo na Jablkovom hodovaní v Dunajskej Lužnej

v pondeľok 19.11.2018 

Kliknite na ikonu a zobrazia sa Vám Všeobedné súťažné podmienky:

Ak ste nevyhrali, nesmúťte. Vstupenky si môžete kúpiť tu:

KLIKNITE NA IKONU

Odpovedzte na nasledujúcu otázku:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a v prípade výhry aj fotografia, spoločnosťou BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981, v súvislosti so súťažou o listky na koncert ECHO TOUR, CD ECHO, jablká Evelina a za účelom ich spracovania pre určenie výhercu, odovzdanie výhry a prezentovanie výhercu na internetovej stránke a sociálnych sieťach tejto spoločnosti.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s vyhlásením o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Pre účely súťaže je spracovanie osobných údajov nevyhnutné. V prípade odvolania alebo neposkytnutia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov alebo žiadosťou o ich vymazanie pred vyhodnotením súťaže, stráca takýto účastník oprávnenie zúčastniť sa súťaže.